Over IKJU

Home / Over IKJU

Welkom bij IKJU

Het Interkerkelijke Jeugdwerk in Utrecht (IKJU) is ontstaan door een samenwerking van 4 kerken in Utrecht. Deze kerken werken samen op het gebied van jeugdwerk om 2 redenen; om een stadsbreed netwerk van jeugd te krijgen in Utrecht en omdat samenwerken het makkelijker maakt om goed jeugdwerk te organiseren. Ons jeugdwerk wordt gecoördineerd door onze jeugdwerker Caroline.

Het jeugdwerk van het IKJU wil graag:

  1. Verbinden – we willen graag (christelijke) jeugd in de stad aan elkaar verbinden, hen helpen de verbinding te maken met jeugdleiders die met hen op willen trekken en zoeken naar de verbinding met God.
  2. Vragen centraal zetten. Vragen rondom geloof, maatschappij en het leven staan centraal. Daarbij gaan we niet uit van de antwoorden maar zetten de vraag centraal. Een onderzoekende en nieuwsgierige houding.
  3. Verwonderen – In onze onderzoekende en nieuwsgierige houding verwachten we iets van God’s grootheid te ontdekken. Samen willen we ons verwonderen over wat we ontdekken.

Het IKJU is een samenwerking tussen de volgende gemeentes:

Jacobikerk
Jeruzalemkerk
Singelkerk
NieuweKerk