Over IKJU

Home / Over IKJU

Welkom bij IKJU

Het Interkerkelijke Jeugdwerk in Utrecht (IKJU) is ontstaan door een samenwerking van vier kerken in Utrecht. Deze kerken werken samen op het gebied van jeugdwerk om zo een stadsbreed netwerk van jeugd te krijgen in Utrecht. Samenwerken maakt het ook makkelijker om goed jeugdwerk te organiseren. Ons jeugdwerk wordt gecoördineerd door onze jeugdwerker Rosanne.

Het jeugdwerk van het IKJU wil graag:

  1. Verbinden – We willen graag (christelijke) jeugd in de stad aan elkaar verbinden, hen helpen de verbinding te maken met jeugdleiders die met hen op willen trekken en zoeken naar de verbinding met God.
  2. Vragen centraal zetten. Vragen rondom geloof, maatschappij en het leven staan centraal. Daarbij gaan we niet uit van de antwoorden maar zetten de vraag centraal. Een onderzoekende en nieuwsgierige houding.
  3. Verwonderen – In onze onderzoekende en nieuwsgierige houding verwachten we iets van Gods grootheid te ontdekken. Samen willen we ons verwonderen over wat we ontdekken.

Het IKJU is een samenwerking tussen de volgende gemeentes:

Jacobikerk
Jeruzalemkerk
Singelkerk
NieuweKerk